• Ισολογισμός 18ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/22-31/12/22)
  Ισολογισμός 18ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/22-31/12/22 GEODATA ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022
 • Πρόσκληση Μετόχων
  Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία “GEODATA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση   230727_geodata_inv
 • Πρόσκληση Μετόχων
  Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία “GEODATA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση   220725_geodata_inv
 • Ισολογισμός 17ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/21-31/12/21)
  Ισολογισμός 17ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/21-31/12/21) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 + ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ
 • Πρόσκληση Μετόχων
  Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία “GEODATA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση   210521_geodata_inv