• Πρόσκληση Μετόχων
  Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία “GEODATA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση   210521_geodata_inv
 • Ισολογισμός 16ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/20-31/12/20)
  Ισολογισμός 16ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/20-31/12/20) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 + οικονομικές καταστάσεις
 • Πρόσκληση Μετόχων
  Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία “GEODATA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 • Ισολογισμός 15ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/19-31/12/19)
  Ισολογισμός 15ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/19-31/12/19) isolog_geodata_2019.pdf