Η Χρυσή Ευκαιρία μας ζήτησε τα όρια των πολυγώνων των γειτονιών και οικισμών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για μεγαλύτερη εξειδίκευση στην καταχώρηση και αναζήτηση αγγελιών ακινήτων. Έτσι έγινε καταγραφή και παραγωγή πολυγώνων ώστε να προσεγγίζουν καλύτερα την έννοια της γειτονιάς, όπως χρησιμοποιείται από τον κόσμο με την μορφή τοπωνυμίων. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πολυγωνικό επίπεδο με περίπου 1000 πολύγωνα, που περιέχουν τις γειτονιές σε 89 Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και τα πολύγωνα των οικισμών στα υπόλοιπα των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.