Η Focus Bari, εταιρία  ερευνών, ζήτησε την συνεργασία της εταιρείας μας για την διαμόρφωση του συστήματος προγραμματισμού των ερευνών που διεξάγει. Αναπτύχθηκε εξειδικευμένη εφαρμογή για την αυτόματη παραγωγή χαρτών, για την καταγραφή της κάλυψης των ερευνών της εταιρείας και σύγχρονη καταγραφή της προόδου των εργασιών.