Η GEODATA παρέχει τους πλέον ενημερωμένους χάρτες στις εταιρείες διανομής αγαθών και έτοιμου φαγητού (delivery) για να κάνουν γρήγορα και σωστά τις διανομές τους.

Για μεμονωμένες εταιρείες διανομής έχουμε δημιουργήσει ψηφιακούς χάρτες σε μορφή PDF.

Οι εταιρείες αυτές κατά διαστήματα ενημερώνουν τη GEODATA για τυχόν επισημάνσεις επί των ψηφιακών δεδομένων που προκύπτουν από την χρήση των χαρτών, και τις οποίες άμεσα και χωρίς επιβάρυνση των εταιριών αξιοποιεί η GEODATA, προβαίνοντας στις απαραίτητες διορθώσεις, και επιστρέφοντας νέους ενημερωμένους χάρτες.

Η GEODATA, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει με τα τόσα χρόνια εμπειρίας της, καθώς και με εξειδικευμένα λογισμικά καθορίζει τις ζώνες εξυπηρέτησης υποκαταστημάτων μεγάλων αλυσίδων διανομής, ώστε να βελτιστοποιείται η λειτουργία και η αποδοτικότητα των καταστημάτων τους.