Ψηφιακοί Χάρτες

Η GEODATA προσφέρει μία σειρά προϊόντων που αποτελούνται από χαρτογραφικά υπόβαθρα και συσχετιζόμενες βάσεις δεδομένων. Τα προϊόντα αυτά κατασκευάστηκαν, ενημερώνονται και αναπτύσσονται συνεχώς με γνώμονα τη μέγιστη χρηστικότητα τους από τους επαγγελματίες . Διατίθενται: Όλα τα παραπάνω συνδέονται με τα διοικητικά όρια (Περιφέρειες, Νομοί, Καλλικρατικοί Δήμοι, κ.λπ.). Τα πολύγωνα των Ταχυδρομικών Κωδικών και το πλήρες